Badania pedagogiczne wpływu programu Ucz się inteligentnie na sukces i wyniki w szkole

Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach to program dydaktyczny z ponad 10 letnim stażem, zatwierdzony przez pedagogów i metodyków. Wyniki badań wpływu programu Ucz się inteligentnie na sukces w szkole zostały przedstawione w pracy dyplomowej pt. „Neuropedagogika i neurodydaktyka - chwilowa moda czy przyszłość polskiej oświaty?” napisanej pod kierunkiem dr Krystyny Grzesiak.

W badaniu wzięło udział 144 uczniów klas IV-VI, którzy są absolwentami programu Ucz się inteligentnie (ukończyli program nie później niż 6 miesięcy przed badaniem). Badania ankietowe zrealizowano w okresie od stycznia do maja 2014 roku.

60% absolwentów programu Ucz się inteligentnie odczuwa większą przyjemność
z chodzenia do szkoły
niż przed wzięciem udziału w warsztatach.

78% dzieci uważa, że program Ucz się inteligentnie
wpłynął pozytywnie na ich uczenie się.

57% uczestników warsztatów Ucz się inteligentnie potwierdza,
że podniosła się średnia ich ocen.

82% absolwentów zauważyło zdecydowany wzrost
tempa czytania i zrozumienie tekstu
.


Osiągnięcia naszych uczniów znajdują się na stronie: uczsieinteligentnie.pl

______