Wyspa Przedsiębiorcy

Realizacja programu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski


15 września Europejski Instytut Edukacji Engram wystartował z programem edukacyjnym Wyspa Przedsiębiorcy skierowanym do dzieci klas 4-6 szkół podstawowych, powiatu stalowowolskiego w województwie podkarpackim.

Program obejmuje:
- cykl bezpłatnych warsztatów na temat przedsiębiorczości;
- mini-wykłady;
- planszę edukacyjną - Z firmą za Pan Brat;
- prezentację multimedialną;
- publikację Dziennik Pokładowy;
- dwuetapową grę planszową Wyspa Przedsiębiorcy;
- konsultacje dla nauczycieli;
- pliki z programem dla zainteresowanych nauczycieli do pobrania ze strony internetowej
www.euroengram.edu.pl/wyspa-przedsiebiorcy.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego.

Celem projektu jest:
- wzmocnienie postawy przedsiębiorczości poprzez twórcze i aktywne dążenie do  ulepszania istniejących stanów rzeczy dzięki kreatywnemu myśleniu, innowacyjności oraz umiejętności współpracy w grupie;
- poznanie przez uczestników podstawowej terminologii z zakresu ekonomii, stworzenie prostego biznesplanu, nabycie podstawowej wiedzy skąd pozyskiwać fundusze;
- kształtowanie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej;
- rozwijanie zdolności kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Jednocześnie wyrażamy gotowość do realizacji podobnych projektów również w innych placówkach na terenie Polski. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numerem: 12 433 89 70.


Podsumowanie realizacji projektu i osiągniętych efektów

30 września 2014 roku zakończyła się realizacja projektu Wyspa Przedsiębiorcy. Projekt został zrealizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu był wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej i wzmocnienie postawy przedsiębiorczej u dzieci poprzez dostarczenie im podstawowych informacji dotyczących pojęć oraz mechanizmów związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami w projekcie wzięły udział cztery szkoły podstawowe ze Stalowej Woli:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. ul. Dmowskiego 9, klasy IV-VI,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul.  Niezłomnych 1, klasy IV-VI,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. „Szarych Szeregów”, ul. Wojska Polskiego 9, klasy IV-VI,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II, ul.  Poniatowskiego 55, klasy VI.

Warsztaty prowadzone były w oparciu o metody aktywizujące, które polegały na uczeniu się poprzez działanie, współpracę i przeżywanie. Taki sposób przekazywania wiedzy motywował dzieci do twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Podsumowaniem cyklu warsztatów w każdej szkole była gra planszowa - Wyspa Przedsiębiorcy. Rozgrywki wywołały wiele emocji i pozwoliły zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli
dziękuje pani Izabeli Wojciechowskiej, trenerce Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie za zorganizowanie i przeprowadzenie 27 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa przedsiębiorcy" realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pani Izabela Wojciechowska wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną, w czasie realizacji ww. projektu wykazała się doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i pracy z grupą dzieci i młodzieży oraz w ramach konsultacji na bieżąco dzieliła się tą wiedzą z nauczycielami i wychowawcami z naszej szkoły. Realizacja tego projektu w naszej placówce przez panią Izabelę była dla nas i naszych wychowawców bardzo wartościowym doświadczeniem.
Liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.

REKOMENDACJA

Pani Izabela Wojciechowska trenerka Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie poprowadziła 36 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa Przedsiębiorcy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim.

Pani Izabela w trakcie naszej współpracy wykazała się budzącym podziw zaangażowaniem w pracę z dziećmi i młodzieżą, dzieliła się także swoim doświadczeniem w zakresie planowania i prowadzenia warsztatów. Potrafi umiejętnie motywować uczniów do udziału w warsztatach z trudnego dla dzieci, ale interesującego obszaru wiedzy ekonomicznej, optymalizuje swoje działania do ich możliwości. Pani Izabela także udzielała w ramach konsultacji ww. projekcie wielu cennych merytorycznie rad w zakresie wiedzy o przedsiębiorczości dla nauczycieli z naszej szkoły.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej współpracy, liczymy na jej kontynuację.
Dyrektor PSP nr 11