Europejski Instytut Edukacji Engram jako jedna z pierwszych instytucji szkoleniowych w Polsce otrzymał Znak Jakości przyznawany przez Centrum Zapewniania Jakości (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji. Od 2004 roku świadczymy najwyższej jakości usługiszkoleniowe dla Oświaty i Biznesu.

Miarą naszego sukcesu jest stopień zadowolenia naszych Klientów!

Każdorazowo program danego szkolenia zamkniętego jest dostosowany do uczestników po rozpoznaniu i analizie ich potrzeb szkoleniowych. Poniżej szerszy opis szkoleń najbardziej popularnych wśród naszych Klientów:


Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół

dotychczas przeszkoliliśmy 9 620 nauczycieli, psychologów i pedagogów
organizujemy szkolenia „szyte na miarę”
nauczyciele cenią nas za ciekawą tematykę szkoleń, profesjonalne podejście i wskazówki merytoryczne możliwe do zastosowania w pracy od zaraz

Szkolenia dla firm

ciekawa i dostosowana do aktualnych wymagań rynkowych oferta szkoleniowa
profesjonalne porady i wskazówki wspomagające indywidualny rozwój kompetencji
pełna i kompleksowa organizacja szkoleń wyjazdowych, integracyjnych.


Warsztaty dla rodziców

Spotkania edukacyjne, których celem jest szeroko pojęta psychoedukacja rodziców. W ramach warsztatów poruszane są kwestie związane m.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD i innymi problemami szkolnymi, a także pracą z dzieckiem zdolnym.

Engramowa Szkoła Rodzica w Krakowie

Celem warsztatów jest pomoc rodzicowi w budowaniu lepszej jakości rodzicielstwa – dla siebie i dla przyszłości swojego dziecka. Program Szkoły Rodzica obejmuje 10 zajęć w formie warsztatowej. Zajęcia składają się z części merytorycznej oraz superwizyjnej – nawiązującej do tematów zgłaszanych przez uczestników.


Warsztaty dla studentów

Warsztaty technik pamięciowych, szybkiego czytania, koncentracji uwagi i pracy z informacją są dedykowane wszystkim tym, którzy chcą poprawić zarówno ilość, jak i jakość zapamiętywanych przez siebie informacji.

 

 

 

Język angielski metodą Colina Rose

Logo szybki angielski metoda Colina Rose

Kursy języka angielskiego, prowadzone technikami szybkiego uczenia się;  pełna komunikacja w mowie i piśmie w ciągu 6 miesięcy! Kursy niezwykle przyjazne i bezstresowe. Doskonałe wyniki we wszystkich grupach wiekowych!