Szkolenia dla biznesu


Trenerzy Europejskiego Instytutu Edukacji Engram to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy nasi Trenerzy posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenia zawodowe związane ze szkoleniem dzieci, młodzieży i nauczycieli, ale również kompetencje niezbędne do prowadzenia szkoleń dla biznesu.

Obszary działania firmy, w jakich możecie Państwo wykorzystać nasze kompetencje

  • Zarządzanie ludźmi - przywództwo, motywacja, rozwój
  • Praca z klientem – obsługa, sprzedaż, negocjacje
  • Zespół - budowanie, zarządzanie, współpraca
  • Doskonalenie i rozwój – szkolenia, warsztaty, coaching

Przykładowe tematy:

Organizacja stale ucząca się - zastosowanie nowoczesnych technik wspomagania procesu uczenia się w środowisku pracy

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat nowoczesnych sposobów szybkiego i skutecznego uczenia się w środowisku pracy,
- nabycie umiejętności stosowania efektywnych metod zapamiętywania, koncentracji uwagi, zarządzania informacją w codziennej pracy.

ZAGADNIENIA:
1.    Jak przebiega proces uczenia się w pracy? O nieograniczonych możliwościach umysłu człowieka.
2.    Techniki wspomagające proces zapamiętywania, koncentracji uwagi i zarządzania informacją.
3.    Sposoby wdrażania nowych systemowych rozwiązań dla rozwoju organizacji/firmy.

UCZESTNICY:
warsztaty dla organizacji/firm poświęcone zmianom zachodzącym w  procesach uczenia się, wykorzystywaniu całego potencjału uczenia się jaki tkwi w ludzkim organizmie, aktualnej wiedzy na temat stylów myślenia i uczenia się , max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; materiał oparty o sprawdzone teorie naukowe oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów rozwojowych, w tym e-learningu, social media, pracy z ruchem.


Innowacje w biznesie, czyli praktyczny aspekt kreatywnej pracy

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat systemowego podejścia do innowacji w firmie/organizacji i rozwój umiejętności wzbudzania potencjału twórczego myślenia i zaimplementowania go w strategię firmy.

ZAGADNIENIA:
1.    Podstawowe pojęcia z zakresu twórczości – historia podejścia do twórczości; pojęcia płynność, giętkość, oryginalność jako podstawowe parametry twórczego myślenia i ich zastosowanie w codziennej praktyce zawodowej.
2.    Budowanie motywacji do działań twórczych - ciekawość poznawcza oraz potrzeba naprawiania, bariery w kreatywności i ich przełamywanie.
3.    Koncepcje zarządzania strategicznego innowacyjną firmą.
4.    Proces definiowania i weryfikacji wizji, misji oraz celów firmy innowacyjnej.

UCZESTNICY:
Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem w sobie, w swoim zespole lub całej organizacji ducha innowacyjności, tych, które preferują rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez działanie i doświadczanie, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, case study.


Kolorowy zawrót głowy? Mindmapping w biznesie jako narzędzie planowania, organizowania i rozwiązywania problemów

CELE:
- zwiększenie wiedzy o różnorodności zastosowań najbardziej efektywnych metod zarządzania informacją, czyli map myśli,
- rozwój umiejętności w zakresie planowania, organizowania i rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu mindmappingu.

ZAGADNIENIA:
1.    Źródła skuteczności map myśli – o nieograniczonych możliwościach ludzkiego umysłu.
2.    Zasady tworzenia map myśli.
3.    Obszary zastosowań w biznesie:
- przygotowanie prezentacji, wystąpień, spotkań;
- planowanie;
- zarządzanie (projektem, sobą w czasie, ryzykiem);
- twórcze myślenie.

UCZESTNICY:
Szkolenie kierowane jest do osób, które preferują rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez działanie i doświadczanie i poszukują nowatorskich metod w obszarze organizowania, planowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.


Nic dwa razy się nie zdarza, czyli o praktycznym zarządzaniu sobą w czasie

CELE:
- rozwój umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
- dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy,
- wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

ZAGADNIENIA:
1.    Autodiagnoza zarządzania sobą w czasie.
2.    Proces prawidłowego wyznaczania sobie celów i ustalania priorytetów.
3.    Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia.

UCZESTNICY:
Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, case study.


Mosty zamiast murów – efektywna komunikacja w zespole

CELE:
- rozwój kompetencji pracowników związanych z  komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz efektywną i skuteczną współpracą w zespole poprzez zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania efektywnych zespołów.

ZAGADNIENIA:
1.    Zasady efektywnej komunikacji.
2.    Bariery komunikacyjne i zniekształcenia w spostrzeganiu.
3.    Pomosty komunikacyjne.
4.    Zasady aktywnego słuchania ze zrozumieniem.
5.    Narzędzia kontroli rozmowy.
6.    Asertywna komunikacja ze współpracownikami – Komunikat JA.
7.    Diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na relacje z innymi.

UCZESTNICY:
Szkolenie kierowane jest do firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu efektywności zespołu poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zbudowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, a także do osób, które nie są w pełni usatysfakcjonowane swoimi automatycznymi reakcjami w sytuacjach zawodowych oraz są zainteresowane konkretnymi technikami determinującymi sukces zawodowy, max. 16 osób

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, case study.

Zapraszamy również na szkolenie Szybki angielski w pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych szkoleniach?

Aktualne tematy

Tematy szkoleń są zawsze dostosowane do aktualnych trendów i potrzeb rynku pracy

Odpowiedź na oczekiwania

Przed szkoleniami pytamy uczestników o oczekiwania, a następnie dostosowujemy program szkolenia do zgłoszonych potrzeb

Efektywna nauka
Nasze szkolenia są interaktywne i nastawione na ćwiczenie konkretnych umiejętności

Praktyczne umiejętności
Uczymy co zrobić i jak skutecznie wdrożyć zdobyte umiejętności w życie

Indywidualne wsparcie
Po zakończonym szkoleniu można skorzystać z indywidualnych konsultacji z naszym ekspertem