Szkolenia dla studentów

Otwarte kursy technik pamięciowych, szybkiego czytania, koncentracji uwagi i pracy z informacją są dedykowane wszystkim tym, którzy chcą poprawić zarówno ilość, jak i jakość zapamiętywanych przez siebie informacji ze względu na duży zakres materiału do nauki (studenci, uczniowie) lub wykonywany zawód (prawnik, lekarz, aktor, pracownicy reklamy itp.).

Wszystkie warsztaty charakteryzują się: aktywną formą, dostosowaniem do potrzeb danej grupy nauczycieli, zachęcającą do pełnego zaangażowania uczestników, omawianiem rzeczywistych problemów środowiska szkolnego.

Moduł I

Zamiast zakuć, zdać, zapomnieć - o skutecznych technikach zapamiętywania

CELE:
- nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,
- rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w nauce i życiu codziennym.

Uczestnicy szkoleń ze skutecznego zapamiętywania wskazują na dwukrotną poprawę w zakresie szybkości i efektywności zapamiętywania, a ich wiedza w tym zakresie wzrasta o 70%.

KORZYŚCI :
- poznasz  podstawowe techniki  pamięciowe oraz przećwiczysz ich stosowanie;
- rozwiniesz umiejętność zapamiętywania w krótkim czasie min. 20 różnych jednostek informacji;
- wzmocnisz kreatywność, pamięć i sprawność intelektualną;
- obniżysz  poziom stresu dzięki nabyciu umiejętności szybkiego relaksowania się;
- wzmocnisz umiejętność szybkiego generowania pomysłów i realizowania projektów poprzez techniki twórczego myślenia i rozwój wyobraźni.

ZAGADNIENIA:
1.    Psychologiczne prawa uczenia się.
2.    Rola wyobraźni w procesie nabywania wiedzy.
3.    Techniki pamięciowe oraz ich zastosowanie.
4.    Jak efektywnie wprowadzić zasady skutecznej nauki we własny rozwój?

UCZESTNICY: max. 16 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy chcą polepszyć swoją koncentrację uwagi dzięki nowoczesnym metodom opartym na psychologicznych prawach uczenia się.

METODY:
Szkolenie o charakterze warsztatowym, prowadzone metodami aktywnymi, praca w parach i podgrupach, wizualizacja sterowana, dyskusja moderowana , techniki aktywizujące, mini wykład.

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych.
W przypadku zainteresowania szkoleniem na poziomie zaawansowanym istnieje możliwość zorganizowania od razu dwudniowego szkolenia w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.

Proponowany harmonogram szkolenia (8 godzin szkoleniowych):

Dzień 1
09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje moja pamięć? Mózg – funkcje prawej i lewej półkuli w kontekście możliwości zapamiętywania i odtwarzania informacji
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Rola wyobraźni w skutecznym zapamiętywaniu– wizualizacje sterowane. Zasady efektywnego zapamiętywania. Pary skojarzeń. Technika haków.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Zapamiętywanie obcych i trudnych słów – technika spinaczy. Rozwój własnej kreatywności jako narzędzia indywidualnego rozwoju.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Wpływ otoczenia na efektywność zapamiętywania. Autodiagnoza własnego stylu uczenia, rola twórczej motywacji.

Dzień 2 (opcjonalnie)
9.00 – 11.00 Podsumowanie informacji oraz dyskusji z dnia poprzedniego. Metody wspomagające pamięć: wybrane techniki twórczego myślenia i rysowania, poprawiające jakość, szybkość i siłę skojarzeń.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Daty, numery telefonów, piny, nipy… czyli jak szybko i efektywnie zapamiętać ciągi cyfr. System cyfrowo-literowy w praktyce. Jogging umysłu – ćwiczenia rozwijające koncentrację i wyobraźnię.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Stres jako czynnik zakłócający pełną sprawność intelektualną. Wybrane techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym (oraz w życiu codziennym).
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Lista zakupów, a może ciągi informacji występujących w określonej kolejności? Stwórz ciekawą historię albo użyj swojego ciała! Loci oraz łańcuchowa technika skojarzeń jako „wisienki na torcie” wśród poznanych mnemotechnik. Podsumowanie szkolenia.

Moduł II

Let's focus - metody wspomagania koncentracji uwagi

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat technik koncentracji uwagi,
- rozwój umiejętności planowania i wdrażania własnego systemu wspomagania koncentracji.

Uczestnicy szkoleń dwukrotnie zwiększają swój poziom wiedzy na temat nowoczesnych technik wspomagania koncentracji uwagi, przy tym o co najmniej 25% szybciej i skuteczniej stworzą plan indywidualnego wspomagania koncentracji.

KORZYŚCI:
- poznasz 5 nowoczesnych technik wspomagania swojej koncentracji;
- przećwiczysz umiejętność tworzenia planów ćwiczeń ułatwiających skupienie się.

ZAGADNIENIA:
1.    Nowoczesne techniki wspomagania koncentracji uwagi.
2.    Jak utrzymać dobrą kondycję swojej koncentracji w sytuacji trudnej.

UCZESTNICY: max. 16 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy chcą polepszyć swoją koncentrację uwagi dzięki nowoczesnym metodom opartym na psychologicznych prawach uczenia się.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych.

Proponowany harmonogram szkolenia:
09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie się i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje uwaga? Jakie są jej cechy?
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Skuteczne ćwiczenia na koncentrację uwagi – z perspektywy współczesnej psychologii poznawczej.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wymagających stałego skupienia uwagi.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Tworzenie indywidualnego planu wspomagania koncentracji uwagi.

Moduł III


Praca z informacją - najnowocześniejsze sposoby opracowywania tekstów i zdobywania informacji

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat możliwości utrwalania i opracowania myśli, pomysłów, planów, projektów w interesujący, kolorowy i bardzo osobisty sposób oraz poznanie zasad tworzenia map myśli,
- nabycie umiejętności gromadzenia i opracowywania informacji, głównie w formie „mapowania”.

Uczestnicy szkolenia o co najmniej 25% szybciej i efektywniej tworzą plany i notatki oraz opracowują teksty. Ich wiedza na temat pracy z informacją wzrasta dwukrotnie.

KORZYŚCI:
- rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania i organizowania;
- wzmocnisz kreatywność, pamięć i sprawność intelektualną;
- poznasz technikę twórczego planowania i rozwiązywania problemów;
- nabędziesz  umiejętności mapowania  w zastosowaniach  edukacyjnych i celach prywatnych;
- zwiększysz efektywność pracy indywidualnej i zespołowej.

ZAGADNIENIA:
1.    Jak pozyskiwać informację? Sposoby skutecznego ich opracowywania.
2.    Mapa myśli, więc… ja już nie muszę? O podstawowych założeniach inteligentnych notatek.
3.    Zasady tworzenia map myśli.
4.    Zastosowanie w pracy i życiu osobistym indywidualnego zapisu projektu.
5.    Najważniejsze techniki gromadzenia i opracowywania informacji.

UCZESTNICY: max. 16 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy chcą polepszyć swoją koncentrację uwagi dzięki nowoczesnym metodom opartym na psychologicznych prawach uczenia się.

METODY:
Szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana techniki aktywizujące mini wykład, ekspresja manualna projektów.

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych.

Proponowany harmonogram szkolenia:

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje moja pamięć? Mózg – funkcje prawej i lewej półkuli w kontekście możliwości zapamiętywania i odtwarzania informacji.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Technika mindmappingu- złote zasady tworzenia map myśli. Zastosowanie koloru, obrazu i dynamiki w mnemotechnikach. Budowanie indywidualnych  map myśli na temat wybranego zagadnienia.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Mapowanie w codziennym życiu : prezentacja, plan dnia, cele, planowanie długoterminowe, podejmowanie decyzji z wykorzystaniem analizy SWOT.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Trening tworzenie kreatywnych, grupowych map umysłowych. Tworzenie map w grupach 2-4 osobowych a następnie łączenie map w jedną mapę zespołową na podstawie zdefiniowanego wcześniej zadania.


Moduł IV


Czytać każdy może - metody szybkiego i efektywnego czytania w praktyce

CELE:
- nabycie wiedzy na temat algorytmów czytania i ich wpływu na tempo pozyskiwania informacji,
- rozwój umiejętności czytania selektywnego i sposobów szybkiego opracowania tekstów.

Uczestnicy szkolenia min. trzykrotnie przyspieszą swoje tempo czytania oraz opracowywania tekstów. Co najmniej dwukrotnie zwiększą swoją wiedzę na temat metodyki szybkiego i efektywnego czytania.

KORZYŚCI:
- nauczysz się, jak nabyć umiejętność szybkiego i efektywnego czytania;
- poznasz podstawową metodykę skutecznego i szybkiego opracowywania tekstów;
- rozwiniesz umiejętność czytania selektywnego;
- nauczysz się, jak zaplanować swój indywidualny trening czytania.

ZAGADNIENIA:

1.    Efektywne czytanie – podstawowe zasady.
2.    Metodyka pracy z tekstem.
3.    Sposoby szybkiego i skutecznego opracowania tekstu.

UCZESTNICY: max. 16 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy chcą polepszyć swoją koncentrację uwagi dzięki nowoczesnym metodom opartym na psychologicznych prawach uczenia się.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, praca z różnego rodzaju tekstami źródłowymi.

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych.

Proponowany harmonogram szkolenia podstawowego:

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Pomiar początkowego tempa czytania.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Metodyka szybkiego czytania. Podstawowe ćwiczenia. Pierwszy trening umiejętności.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Sposoby szybkiego i efektywnego opracowywania tekstów.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Czytanie selektywne. Pomiar końcowy tempa czytania.

TEMAT:

Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela

CELE:

· nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,

· rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w pracy szkolnej

ZAGADNIENIA:

1. Psychologiczne prawa uczenia się z perspektywy nauczyciela

2. Rola wyobraźni w procesie nabywania wiedzy

3. Techniki pamięciowe oraz ich zastosowanie

4. Jak efektywnie wprowadzić zasady skutecznej nauki w klasie szkolnej?

UCZESTNICY: max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, wizualizacja sterowana, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Wyzwanie dla współczesnej szkoły – systemy wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat technik koncentracji uwagi wśród uczniów

- rozwój umiejętności planowania i wdrażania wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji wśród uczniów w szkole

ZAGADNIENIA:

1. Nowoczesne techniki wspomagania koncentracji uwagi

2. Deficyty uwagi uczniów jako wyzwanie dla współczesnego wychowawcy

3. Systemy wspomagania koncentracji – sposoby planowania i wdrażania we własnej szkole

UCZESTNICY:

max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Czytać każdy może – jak efektywnie pracować z tekstem?

CELE:

- nabycie wiedzy na temat algorytmów czytania i ich wpływu na tempo pozyskiwania informacji,
- rozwój umiejętności czytania selektywnego i sposobów szybkiego opracowania tekstów

ZAGADNIENIA:

1. Efektywne czytanie – podstawowe zasady

2. Metodyka pracy z tekstem

3. Sposoby szybkiego i skutecznego opracowania tekstu

4. Czytanie selektywne jako podstawowe zadanie szkoły XXI wieku

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, praca z różnego rodzaju tekstami źródłowymi

TEMAT:

Kolorowy zawrót głowy – mapa myśli, czyli osobisty zapis projektu

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat możliwości utrwalenia myśli, pomysłów, planów, projektów w interesujący, kolorowy i bardzo osobisty sposób oraz poznanie zasad tworzenia map myśli,
- nabycie umiejętności „mapowania” i wykorzystania tej techniki

ZAGADNIENIA:

1. Mapa myśli, więc … ja już nie muszę? O podstawowych założeniach inteligentnych notatek

2. Zasady tworzenia map myśli

3. Zastosowanie w pracy i życiu osobistym indywidualnego zapisu projektu

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, ekspresja manualna projektów

TEMAT:

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i młodzieżą

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat technik aktywizujących dzieci i młodzież w nauczaniu,
- rozwój umiejętności planowania własnych zajęć zgodnie z teorią nauczania polisensorycznego

ZAGADNIENIA:

1. Rodzaje technik aktywizujących dzieci i młodzież

2. Doświadczenie możliwości i ograniczeń zastosowania ćwiczeń aktywizujących

3. Planowanie zajęć w zgodzie z ideą polisensoryczności

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, pantomima

TEMAT:

Budowanie autorytetu w pracy nauczyciela

CELE:

· nabycie wiedzy na temat metod budowania pozytywnego wizerunku nauczyciela w szkole,

· rozwijanie umiejętności w zakresie samoświadomości
i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu

ZAGADNIENIA:

1. Rodzaje i źródła autorytetu

2. Sposoby budowania silnej pozycji w klasie

3. Radzenie sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu w modelu stopniowania reakcji

4. Ja jako nauczyciel – samoświadomość podstawą skutecznej komunikacji z klasą

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, symulowane scenki, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem

CELE: