Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach
warsztaty skutecznej nauki!


Jedyna w Polsce certyfikowana placówka edukacyjna ucząca technik efektywnej nauki!
Program dydaktyczny z ponad 10-letnim stażem, zatwierdzony przez pedagogów i metodyków!


Uczymy, jak się uczyć!

Nowoczesny autorski program Ucz się inteligentnie - angielski w skojarzeniach pozwala poznać techniki skutecznego uczenia się. Skierowany jest do uczniów klas IV, V i VI SP oraz I i II Gimnazjum.

Program Ucz się inteligentnie - angielski w skojarzeniach obejmuje:

trening w formie interaktywnych warsztatów multimedialnych odbywających się na terenie szkoły;
stały dostęp do platform edukacyjnych: Strefa Ucznia z Elektronicznym Dziennikiem i Engramowa Fiszkoteka;
indywidualne doradztwo programowe oraz opieka psychologiczna odpowiadająca potrzebom ucznia, również dyslektycznego;
program stypendialny w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Miejsce Odkrywania Talentów".

Uczestnicy programu

Poznają skuteczne i atrakcyjne strategie aktywnego uczenia się:

- efektywne czytanie - sposoby na podniesienie tempa i pogłębienie rozumienia tekstu;
- inteligentne notowanie - strategie pracy z tekstem czytanym i słyszanym;
- techniki zapamiętywania - mnemotechniki, a także systemy powtórek i strategie samosprawdzania;
- skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych, m.in. zapamiętanie słówek, definicji gramatycznych, odmiany czasowników nieregularnych, przyimków miejsca, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, naukę tekstów na pamięć oraz znajdowanie kluczowych informacji w tekstach obcojęzycznych.

Nabywają umiejętności niezbędne:

- w organizowaniu pracy własnej - planowanie czasu nauki i odpoczynku;
- w samoregulacji procesu uczenia się - dyscyplina pracy, systematyczność, automotywacja;
- w aktywnym i refleksyjnym stosunku do życia i do otoczenia - otwartość, ciekawość, umiejętności społeczne, samodzielne, odpowiedzialnego dokonywanie wyborów, skutecznej, interpersonalnej komunikacji.

Otrzymują pedagogiczno - psychologiczne wsparcie w zakresie:

- określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
- odkrycia swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
- radzenia sobie ze stresem i trudnościami szkolnymi, w tym szczególną opieką otoczeni są kursanci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:

- wyników w nauce, funkcjonowania w środowisku społecznym, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
- zdolności poznawczych - myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej.Polubią
gramatykę języka angielskiego.
Odkryją
swoje mocne strony by czerpać z nich korzyści.
Poprawią
oceny w szkole, lepiej przygotujesz się do testów, klasówek i sprawdzianów.

 

Integralną częścią programu warsztatów są specjalnie opracowane: podręczniki, zeszyt ćwiczeń oraz Strefa Ucznia, dzięki którym trening pamięci i efektywnego czytania oraz nauka języka angielskiego stają się bardziej atrakcyjne, a ich efekty trwalsze.

Istota metody chroniona jest prawem autorskim.

Zajęcia warsztatowe

Trzonem programu są zajęcia warsztatowe, prowadzone przez trenera EIE Engram organizowane na terenie placówek oświatowych, do których uczęszczają nasi uczestnicy programu. W trakcie zajęć uczniowie poznają techniki skutecznego zapamiętywania informacji, nauki języka obcego, aktywnego notowania, efektywnego czytania ze zrozumieniem.

Proponujemy taki sposób prowadzenia zajęć, by jak najskuteczniej, z największą korzyścią dla naszych uczniów wykorzystać potencjał procesu grupowego, bazującego na jasnym stawianiu celów, sprzyjającej komunikacji, poczuciu bezpieczeństwa oraz pozytywnej motywacji. Integracja wewnątrz grupy sprzyja rozwojowi kompetencji społecznych, komunikacyjnych naszych uczniów, pomaga w przezwyciężaniu stresu szkolnego.

Opracowując program skupialiśmy się na tym, aby nasze metody nauki w łatwy sposób uczeń mógł wykorzystać w szkole. Cel ten osiągamy poprzez nawiązywanie do specyficznych sytuacji szkolnych oraz posługiwanie się na zajęciach materiałem analogicznym do szkolnego lub zaczerpniętym wprost z podręczników języka angielskiego.

Jednym z zadań programu jest również inicjowanie samodzielnej, twórczej pracy uczestników treningu. Uczniowie przedstawiają propozycje materiału szkolnego, którym posługują się podczas zajęć. Samodzielność przejawiana na zajęciach jest dowodem zrozumienia prezentowanych podczas treningu technik, strategii oraz reguł przetwarzania informacji, ma ponadto istotne znaczenie motywacyjne.

Realizacja większości ćwiczeń przebiega w formie zabawy, niektóre zadania mają charakter gier, na zajęciach wykorzystywane są także techniki multimedialne.

Zajęcia warsztatowe kończą się uzyskaniem dyplomu.

Engramowa Fiszkoteka

Aby nauka stała się dobrym nawykiem, ważne, by uczyć się regularnie – to często powtarzana prawda przez wszystkich nauczycieli i rodziców. Jak pomóc swojemu dziecku planować systematyczną naukę? Od dziś to niezwykle proste!

Engramowa Fiszkoteka to nowoczesne narzędzie edukacyjne usprawniające naukę i pozwalające jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania! Uczestnicy naszych warsztatów wiedzą, że uczenie się dużej partii materiału, dzięki technikom pamięciowym jest szybkie i efektywne, ale żeby jeszcze wzmocnić i utrwalić rezultat zapamiętywania warto powtarzać to, czego się nauczyliśmy. Engramowa Fiszkoteka jest spójna z programem Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach – wyłącznie uczestnicy naszych warsztatów mają dostęp do nowatorskiego kursu uczenia się słówek z języka angielskiego, dzięki tworzeniu niezwykłych skojarzeń! Wszystko, czego użytkownik uczy się w danej chwili na platformie może ściągnąć w formacie mp3 do posłuchania lub wydrukować w PDF. Sam decyduje jakąś część materiału pragnie przyswoić - wyłącznie to, co było dla niego najtrudniejsze do zapamiętania albo… wszystko jeśli ma ochotę na pełną powtórkę przed sprawdzianem! Naszym uczniom udostępniamy także innowacyjną aplikację mobilną: na tablety, smartphony, iPhony i iPady, która umożliwia tworzenie interaktywnych fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego, by móc uczyć się w każdym miejscu i czasie dowolnego materiału szkolnego. Dodatkowo platforma wysyła e-mailowe przypomnienia o możliwości wykonania kolejnej powtórki materiału, co pozytywnie wpływa na nawyk systematycznego uczenia się!

Korzyści dla ucznia:

Dzięki Engramowej Fiszkotece uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz, a także, ze względu na możliwość wpisywania własnych pomysłów, uczysz się tego, czego chcesz i czego potrzebujesz! Musisz szybko nauczyć się stolic państw Europy? A może na jutro jest do zapamiętania 30 czasowników nieregularnych z języka angielskiego? Na historię trzeba przyswoić kilkanaście nowych dat? Nic prostszego – stwórz swoją bazę tego, co konieczne do nauczenia się za pomocą kilku kliknięć! Możesz samodzielnie wpisać to, czego chcesz się nauczyć, ale dodatkowo masz jedyną taką możliwość, aby… nagrać swoje fiszki głosem, a platforma wprowadzi je na Twoje konto i będziesz mógł od razu uczyć się i powtarzać (Fiszkoteka automatycznie dodaje obrazki i wymowę!)! Jeśli zajdzie potrzeba nauczenia się np. nowych słówek z tekstu w podręczniku, wystarczy, że zrobisz zdjęcie tego fragmentu, a Fiszkoteka natychmiastowo wyszuka w nim słownictwo, którego możesz się znowu szybko i efektywnie nauczyć! Fiszkoteka sama wyznacza automatycznie indywidualny system powtórek korzystny właśnie dla Ciebie!

Zobacz jak działa Engramowa Fiszkoteka: http://engram.fiszkoteka.pl/video.

Strefa Ucznia

Wychodząc naprzeciw zmianom w metodyce nauczania i podążając za potrzebami uczestników naszych warsztatów stworzyliśy plarfomę internetową – Strefę Ucznia, aby każdy mógł się uczyć tak, jak lubi i wtedy, kiedy ma na to czas.  Strefa Ucznia to miejsce wirtualnych spotkań wszystkich uczestników programu z całej Polski!

Na Strefie Ucznia każdy Engramowicz może:

podzielić się swoimi sposobami nauki, kreatywnymi pomysłami na poradzenie sobie z trudnym materiałem do zapamiętania;
wziąć udział w licznych konkursach;
poćwiczyć pamięć, czytanie i kreatywność, dzięki zamieszczonym w Strefie Ucznia przez trenerów oraz dydaktyków zadaniom, grom, dodatkowym ćwiczeniom;
poznać innych Engramowiczów, złożyć życzenia urodzinowe jednym kliknięciem znajomym nawet z drugiego końca Polski.

Strefa Rodzica - Elektroniczny Dziennik

Rodzice uczestników programu Ucz się inteligentnie - angielski w skojarzeniach, logując się do Panelu Rodzica korzystają z Elektronicznego Dziennika.
Dzięki niemu można:

zaznajomić się z harmonogramem warsztatów swojego dziecka;
sprawdzić obecność dziecka na warsztatach;
zapoznać się z opiniami na temat pracy i postępów dziecka wypełnianymi po 6, 10 i 20 warsztatach przez trenera.

Specjalnie z myślą o Rodzicach stworzyliśmy w Panelu Czytelnię, w której można znaleźć wiele ciekawych artykułów, idealnych do czytania np. przy porannej czy popołudniowej kawie. Stale dbamy o wysoką jakość naszych usług, więc w Panelu Rodzica zamieściliśmy także ankiety ewaluacyjne, które pozwalają nam sprostać Państwa oczekiwaniom.

Opieka dydaktyczna

W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach, zadaniami domowymi, indywidualnym treningiem czytania w domu, pomagają też w praktycznym wykorzystaniu już zdobytych umiejętności na przykład w doborze technik pamięciowych do konkretnego materiału szkolnego.

Na potrzeby uczniów i rodziców uruchomiona została infolinia 0 801 340 343, a także numer Gadu-Gadu: 16149456. Dydaktycy dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.30. Umożliwiamy także konsultacje indywidualne w siedzibie Instytutu; zapraszamy dzieci, które chcą odrobić zajęcia warsztatowe, potrzebują indywidualnego wsparcia w zakresie praktycznego zastosowania mnemotechnik w nauce szkolnej, czy pracy z podręcznikiem.

Uważamy, że gwarancją pełnego sukcesu realizowanego programu jest oprócz aktywnego uczestnictwa na zajęciach warsztatowych, również indywidualna praca ucznia w domu, tj. wykonywanie zadań z podręczników oraz trening czytania. Reagujemy na Państwa potrzeby poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.

Wsparcie psychologiczne

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 dyżuruje psycholog, który odpowie na Państwa pytania dotyczące postępów dziecka, sposobów na wspieranie jego rozwoju, skutecznej z nim komunikacji. Podpowie również jak pracować z dzieckiem mającym specyficzne problemy w nauce czytania (dysleksja), osłabioną koncentrację uwagi, kłopoty z zapamiętywaniem informacji w trakcie zajęć, stresem szkolnym, nieśmiałością, kontaktami rówieśniczymi.

Czekamy na telefony związane z sukcesami naszych uczniów oraz zachęcamy rodziców do zaznajamiania się z postępami dzieci!

Wirtualne Warsztaty

Dla absolwentów warsztatów Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach przygotowaliśmy dodatkową niespodziankę – Wirtualne Warsztaty dla ambitnych fanów technik pamięciowych! Ten, kto otrzymał już dyplom ukończenia warsztatów i ciągle mu mało nowych wyzwań dla swojej pamięci, wystarczy, że napisze e-mail na dydaktyk@euroengram.edu.pl w tytule: WIRTUALNE WARSZTATY, a otrzyma BEZPŁATNIE dostęp do 10 zestawów ćwiczeń w zakresie efektywnej nauki. Praca z Wirtualnymi Warsztatami polega na wykonywaniu ćwiczeń i łamigłówek charakteryzujących się coraz wyższym poziomem trudności. Tylko poprawne wykonanie zadań umożliwia przejście na wyższy poziom.

Certyfikat

Każdy uczestnik programu Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów oraz Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji Engram potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, czytania ze zrozumieniem, strategii pracy z tekstem i zarządzania czasem pracy, kreatywnego notowania i kompetencji komunikacyjnych. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie 3 testów sprawdzających. Ponadto uczestnik warsztatów może otrzymać stypendium biorąc udział w Ogólnopolskim Teście Pamięci i Czytania EngraMistrz. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawarte są w regulaminie dostępnym na Strefie Ucznia.