Trenerzy Europejskiego Instytutu Edukacji Engram


Magdalena Kępka

trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, pedagog – specjalność opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktorka w Grupie Teatralnej No Potatoes w Lublinie. Prowadzi warsztaty z improwizacji teatralnej i komunikacji interpersonalnej. Pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak też z trudną młodzieżą świetlicy socjoterapeutycznej.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnego uczenia się, komunikacji, budowania zespołu, motywacji, zarządzania sobą w czasie, asertywności, kreatywności, autoprezentacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Z zamiłowania projektantka, krawcowa i stylistka.

Joanna Komorowska

Psycholog, certyfikowany trener, doradca zawodowy.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu mnemotechnik, szybkiego czytania i kreatywności. Pasjonuje się również rozwojem potencjału ludzkiego, w tym pogłębianiu samoświadomości, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, przydatnych także na drodze kariery zawodowej. Najlepiej czuje się pracując z grupami, aczkolwiek ma również doświadczenie w poradnictwie indywidualnym.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnego uczenia się, komunikacji, motywacji, kreatywności, autoprezentacji, asertywności, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, planowania i aktywizacji zawodowej.

Prywatnie zafascynowana pracą z ciałem, zdrowym odżywianiem, aktywnym trybem życia.


Marzena Kowalczyk

Psycholog, profilaktyk, certyfikowany coach ICF, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, budowania współpracy, motywowania, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego). Prelegentka licznych spotkań i konferencji dla nauczycieli (Agresja i przemoc w szkole – Konferencje Psychologów i Pedagogów Szkolnych, Wrocław 2014; Mam klasę – pracuję z klasą – o budowaniu autorytetu wśród dzieci i młodzieży; Kielce 2015).

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie całej Polski. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szereg szkoleń i kursów dotyczących pracy z grupą,  m.in. 160h kurs „Trener sukcesu – prowadzenie szkoleń”, realizowany przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie; 136h kurs „Wewnętrzny coach – najefektywniejsza forma rozwoju” realizowany przez HPR Group oraz „Trening Rozwoju Osobistego” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie.


Alina Oszmian

Pedagog, certyfikowany coach, doradca zawodowy i personalny.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zajmuje się pracą zarówno z młodymi ludźmi, którzy chcą zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową, jak i z dorosłymi, pragnącymi nabrać wiatru w żagle i osiągnąć wymarzone cele. Czerpiąc z zasobów i umiejętności osób, z którymi współpracuje, wierzy, że w życiu nie wystarczy tylko zdobywanie wiedzy – trzeba także jej świadomie doświadczać. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnego uczenia się, komunikacji, motywacji, kreatywności, autoprezentacji, asertywności, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, planowania i aktywizacji zawodowej.

Prywatnie: miłośniczka zwierząt, pasjonatka podróży, degustatorka książek i niebanalnych potraw.


Karolina Sęk

Psycholog, certyfikowany trener, początkujący psychoterapeuta (w trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej  w Krakowie), specjalista z zakresu kompetencji miękkich i skutecznej nauki, filolog rosyjski.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Śląskiej Szkoły Trenerów Meritum, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu uczenia osób dorosłych, pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzin. Od siedmiu lat prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z całej Polski oraz podopiecznych i pracowników organizacji pozarządowych na terenie województwa śląskiego. Trenerka efektywnej nauki oraz superwizor warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Europejskim Instytucie Edukacji Engram. Od dwóch lat organizuje proces rekrutacji trenerów w EIE Engram, szkoli trenerów efektywnej nauki oraz trenerów-lektorów metody Colina Rose`a.  Na co dzień także tworzy oferty szkoleniowe, opracowuje nowe programy „szyte na miarę” w zależności od potrzeb Zamawiającego szkolenie. Zrealizowała ponad 1900 godzin szkoleniowych z nowoczesnych technik wspomagania procesu uczenia się. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, a także grup wsparcia i grupowych treningów rozwoju osobistego.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnego uczenia się, komunikacji, budowania zespołu, motywacji, zarządzania sobą w czasie, asertywności, kreatywności, autoprezentacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Fascynatka Action Learning. Uwielbia gotować potrawy z różnych części świata, czytać (szczególnie współczesną literaturę rosyjską), rozwiązywać zagadki logiczne i … uczyć się co raz to nowych umiejętności.


Alina Wiąckowska-Pyrtek

Coach, trener, pedagog, mama.

Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych Coach i Trener na Wyższej Szkole Europejskiej, szkoły coachingu Noble Manhattan Coaching, Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju Meritum na poziomie Starszego Trenera wg Europejskich Ram Kwalifikacji, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Łącznie odbyła ponad 1000 godzin różnego rodzaju treningów rozwijających kompetencje miękkie – głównie w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu oraz wszelkich aspektów komunikacji interpersonalnej. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu w edukacji, prowadzenia trudnych rozmów, godzenia życia prywatnego i osobistego, zarządzania sobą w czasie i wspierania dzieci w radzeniu sobie ze stresem. Obecnie prowadzi szkolenia głównie dla nauczycieli i rodziców. Prywatnie kocha rękodzieło, gotowanie, zwiedzanie świata, kabaret Hrabi, a przede wszystkim obserwowanie dwuletniej córki w zabawie.


Roksana Wojcieszak

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz superwizor warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pedagog, certyfikowany trener, socjolog oraz trener umiejętności społecznych z wykształcenia i zamiłowania.

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz socjologii o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Gospodarki. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera oraz kurs doskonalący z zakresu pracy metodą Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pracowała na stanowisku koordynatora do spraw profilaktyki alkoholowej i uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizowała zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia z wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Posiada doświadczenie z zakresu pracy indywidualnej z dzieckiem, jak również prowadzenia warsztatów dla grup. Prowadzi szkolenia dla dzieci, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnego uczenia się, kreatywności, autoprezentacji, asertywności, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem.

Mama. Prywatnie miłośniczka jazdy konnej i aktywnego wypoczynku.


Trener współpracujący - Dawid Bałutowski

Psycholog, certyfikowany trener, profesjonalny mówca, specjalista z zakresu kompetencji miękkich.

Absolwent Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył m.in. Roczny Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii, Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego (Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej), Roczny Kurs Psychoedukacji i Psychoprofilaktyki (Stowarzyszenie Psychologów Praktyków), Akademię Treningu Interpersonalnego (Pracownia Psychologiczna).


Zawodowy szlif zdobywał w trakcie 4 lat mentoringu współpracując, przygotowując i prowadząc szkolenia z Elżbietą Sołtys – trenerem, superwizorem, założycielką Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Personalnego. Jako aktywny zawodowo trener pracuje od 2004 roku. Zrealizował ponad 3 500 godzin szkoleniowych w głównej mierze realizując autorskie programy dla przedsiębiorców oraz pracowników oświaty. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach oświatowych prowadząc wykłady na terenie całej Polski.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, mediacji i rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, kompetencji przywódczych, wystąpień publicznych, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz w treningu interpersonalnym.

Szkoli trenerów. Prowadził zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych, a obecnie jest członkiem zespołu trenerskiego w projekcie „Od diamentu do brylantu II – zaawansowane szkolenia trenerskie” realizowanego w ramach Projektu Systemowego PARP "Podnoszenie Kompetencji Kadry Szkoleniowej".

Autor książki „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”. Współzałożyciel i były członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej Meritum.


Trener współpracujący - Anna Burda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni praktyk w świecie mediów, PR i reklamy.

Doświadczenia zdobywała na stanowiskach dyrektora zarządzającego, PR managera, new busieness managera, a także zarządzając kompetencjami client service’ów. Jej naturalne środowisko to rynek komercyjny natomiast zna realia podmiotów budżetowych.

Zapala innych w myśl "chcesz zapalać innych - sam płoń"! Posiada zdolność naturalnego nawiązywania i podtrzymywania dialogu z człowiekiem. Wyszukuje i skupia się na pozytywach, co przeradza się w swoistą zdolność zarażania optymizmem i motywowania do pozytywnych zmian.

Orędownik relacji jako fundamentu biznesu; twierdzi, że miarą długofalowego sukcesu Firm nie są jednorazowe wzrosty sprzedażowe, a siła relacji. W każdym Kliencie na pierwszym miejscu przede wszystkim dostrzega Człowieka, który jest dla niej parterem relacyjnym, a w drugiej kolejności biznesowym.


Trener współpracujący - Michał Wójcik

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dyrektor Sprzedaży kilku Spółek ogólnopolskich, przedsiębiorca, menedżer, konsultant, audytor, sprzedawca. Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej GRUPA SDP, pierwszy franczyzobiorca Sandler Training w Polsce, obecnie prezes ,,Akademii Rozwoju Sprzedaży”.

Od 2003r. audytuje, inspiruje do zmian i wdraża strategie sprzedaży w firmach posiadających aktywne działy sprzedaży. Biznesowo zorientowany na rozwój organizacji i poprawę ich efektywności.

Specjalizuje się w audytach Działów Sprzedaży oraz projektach dotyczących rozwoju kompetencji i zagadnieniach związanych z zarządzaniem i sprzedażą.

Twórca unikalnej metody badania efektywności Działu Sprzedaży ,,Dimension of sale fifth”. Szkoli i doradza małym, średnim i dużym organizacjom biznesowym. Często nazywany: ,,Doktorem od bóli sprzedaży”.